Projekt digitalizacije Književna baština Rudolfa Franjina Magjera, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pokrenula je 2014. godine, kao doprinos Hrvatskoj kulturnoj baštini, nacionalnom projektu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.