FOTOGRAFIJE IZ ALBUMA “R.F.MAGJER U SLICI I RIJEČI” – Književna baština R. F. Magjera