• Projekt digitalizacije Književna baština Rudolfa Franjina Magjera, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pokrenula je 2014. godine, kao doprinos Hrvatskoj kulturnoj baštini, nacionalnom projektu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.
  • Digitalizacija ostavštine Rudolfa F. Magjera obuhvaća književnu baštinu pohranjenu u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Miljenko Magjer ostavio je 1980. godine Knjižnici skupljene književne radove svoga oca Rudolfa F. Magjera i zbirku fotografija, grafika, povelja s ciljem očuvanja baštine i vraćanja književnoga djela u rodni grad.
  • Cilj je projekta upoznati javnost s djelovanjem Rudolfa F. Magjera kao važnoga dijela književne i kulturne povijesti Osijeka, Slavonije i Hrvatske u cjelini. Želimo korisnicima i svim građanima približiti baštinu hrvatskog književnika koji je dugi niz godina djelovao u Osijeku, staviti ga u kulturno-povijesni i književni kontekst.
  • Projekt je predstavljen na izložbi svih digitaliziranih izvornika uz prateće edukativne plakate o životu i djelu Rudolfa F. Magjera koja je dostupna i u virtualnom obliku.