OSTALI IZVORI O MAGJERU – Književna baština R. F. Magjera