IZ PERIODIKE U IZDANJU KHKU – Književna baština R. F. Magjera