Đurđice

R. F. MAGJER DJURDJICE

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-98057-6-8
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Đurđice [Elektronička građa] : izabrane pjesme i pripovijesti za mladež / napisao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Dorfgeschichten

R. F. MAGJER DORFGESCHICHT

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-98057-7-5
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Dorfgeschichten [Elektronička građa] : Novellen und Skizzen Rudolfo Franjin Madjer / Autorisierte Uebersetzung aus dem Kroatischen von Marie Horvath-Petheoe
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Rukovet epigrama

RUKOVET EPIGRAMA

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-98057-8-2
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Rukovet epigrama [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer ; [vignete D. Renarića i D. Drugovićeve]
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Porivi

PORIVI

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-03-8
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Porivi— [Elektronički dokument] : pjesme / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Erotika

EROTIKA

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-00-7
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Erotika [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Novi zvuci

NOVIZVUCI-TRECA ZBIRKA PJESAMA PORIVI

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-02-1
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Novi zvuci [Elektronička građa] : treća knjiga pjesama “Porivi” / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

30. IV. 1671.

30.IV.1671 (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-07-6
Naslov:    30. IV. 1671. [Elektronička građa] : za narod živi tko je umro za nj! : Petar Zrinski i Krsto Frankopan : [spomen spis] / uredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Bez ljubavi

Bez ljubavi (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-08-3
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Bez ljubavi [Elektronička građa] : (pripovijest) / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Kolosijek i staroputine

Kolosijek i staroputine (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-22-9
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Kolosijek i staroputine [Elektronička građa] : zapisi sa sela iz života hrvatskoga seljaka u Slavoniji / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Svjetska biblioteka ; br. 6. – Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Kraljević Željoslav

Kraljevic Zeljoslav 11

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-22-9
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Kraljević Željoslav [Elektronička građa] : bajka / R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Dečja knjižnica ; 3. – Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Osiek i hrvatstvo

Osiek i hrvatstvo (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-26-7
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Osiek i hrvatstvo [Elektronička građa] / napisao Spektator
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Pjesme iz osame

Pjesme iz osame (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-27-4
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Pjesme iz osame [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Zrinski i Frankopani

R.F.MAGJER ZRINSKO-FRANKOPANI (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-37-3
Naslov:    Zrinski i Frankopani [Elektronička građa]
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda ; [2]

Zapisci sa sela

Zapisci iz sela (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-33-5
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Zapisci sa sela [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer ; sa izvornim crtežima, drvorezima i autotipijama po fotografskim snimcima od Dragutina Renarića… [et al.]
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Moj put

Moj put (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-25-0
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Moj put [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijeka, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijeka)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Sa slavonske ravni

Slavonske ravni

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-04-5
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Sa slavonske ravni [Elektronička građa] : škice i novele / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2013. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Zvono u vodi i drugi zapisci sa sela

Zvono u vodi (1)

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-34-2
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Zvono u vodi i drugi zapisci sa sela [Elektronička građa] / R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Život i pjesme Petra Preradovića

Zivot i pjesme Petra Preradovica (1)

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-15-1
Autor:    Preradović, Petar, književnik
Naslov:    Život i pjesme Petra Preradovića [Elektronička građa] / priredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. – Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Iz prošlosti i sadašnjosti

IZ PROLOSTI I SADASNJOSTI

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-01-4
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Iz prošlosti i sadašnjosti [Elektronička građa] / R.[Rudolfo] F.[Franjin ] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Miholjčice i Valpovčice

Miholjcice i Valpovcice (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-24-3
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Miholjčice i Valpovčice [Elektronička građa] : pripovijesti slovenskih sela / Rudolfo Franjin Magjer ; ilustrirala Zdenka Sertić
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Jeronimska knjižnica ; knj. 363. – Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Epigrami biogradski i drugi

Epigrami

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-18-2
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Epigrami biogradski i drugi [Elektronička građa] / spjevao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Prijegled hrvatskih pedagoških časopisa u god. 1908.

PRIJEGLED

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-98057-9-9
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Prijegled hrvatskih pedagoških časopisa u god. 1908. [Elektronička građa] / Rudolfo Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument : pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Crveni križ i drugi zapisci sa sela uoči rata

Crveni kriz (1)1

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-09-0
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Crveni križ i drugi zapisci sa sela uoči rata [Elektronička građa] / R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Iz najnovije hrvatske omladinske književnosti

Iz najnovije hrvatske omladinske knjizevnosti (1)

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-19-9
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Iz najnovije hrvatske omladinske književnosti [Elektronička građa] : (god. 1912.-1913.) / napisao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Zagreb : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Hrvatska himna A. Mihanovića i J. Runjanina

Hrvatska himna

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-36-6
Naslov:    Hrvatska himna A. Mihanovića i J. Runjanina [Elektronička građa] / uredio Klub hrvatskih književnika u Osijeku
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Napomene:    Pristup: World Wide Web. – Dostupno i u tiskanom obliku. – Bilješke uz tekst.

Bilješke obične i neobične

Biljeske

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-17-5
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Bilješke obične i neobične [Elektronička građa] / R. [Rudolfo] F. [Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Iznad svijeta

Iznad svijeta

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-20-5
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Iznad svijeta [Elektronička građa] : iz zapisaka sa sela i poriva bilježaka običnih i neobičnih te aforizama / R. [Rudolfo] F. [Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Klub hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku

Klub

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-21-2
Naslov:    Klub hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku [Elektronička građa] : 3-X-1909 – 3-X-1924 / [sastavio Rudolfo Franjin Magjer]
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan i tadašnje prilike

Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-35-9
Naslov:    Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan i tadanje prilike [Elektronička građa]
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf

Poezija i proza iz Poriva i Zapisaka sa sela

Poezija i proza

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-28-1
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Poezija i proza iz poriva i zapisaka sa sela [Elektronička građa] / R.[Rudolofo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Prve trešnje

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-30-4
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Prve trešnje [Elektronička građa] : pripovijesti i pjesme za mladež : sa više slika / napisao Franjin Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Slavice

Slavice

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-31-1
Autor:    Magjer, Rudolfo Franjin
Naslov:    Slavice [Elektronička građa] : kytice uvita z povidek baji bajek a ličeni / ježcharvatsky napsal Rudolfo Franjin Magjer ; s povolenim autora preložil Adolf Šuster
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera

Život i probrane pjesme

Zivot i probrane pjesme

Bibliografski zapis

Identifikatori: ISBN 978-953-8015-16-8
Autor:    Kranjčević, Silvije Strahimir
Naslov:    Život i probrane pjesme [Elektronička građa] / Silvije Strahimir Kranjčević ; predgovorom popratio Lj.[Ljnboje] Dlustiš ; uredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer
Vrsta i opseg:    Tekstovni podaci
Impresum:    Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2014. (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)
Materijalni opis:    Elektronički dokument ; pdf
Nakladnička cjelina:    Svjetska biblioteka ; br. 46. – Digitalizirana baština Rudolfa Franjina Magjera